Складиране

Изнесеният склад предлага възможност на своите клиенти да разширят своята склада база или просто да съхраняват вещи, предмети или стока. ХАРДЕР логистикс разполага с над 150 контейнера с обем до 30 куб. М в базата си в Ной-Улм на Макс-Ойт-Щрасе 39

  • Възможност за дългосрочно или краткосрочно складиране на мебели или други вещи в нашите контейнери
  • Разширение на Вашата складова база, оутсорсвайки тази дейност към нас.

 

 

Актуално

Професионално архивиране на папки и документи. Комплкексно облужване: взимане, доставка и унищожаване на документи

Още >>