[Translate to Bulgarian:] Umzüge

Преместавне в чужбина или пък презокеана е често свързано с бюрокращина особенно в случайте на държави извън ЕС. С нашият опит с митническата обработка в различните държави ще скъси езиковите Ви бариери.

  • Цялостно преместване на покъщнина в Германия и чужбина с експертни дърводелци и електротехници
  • Складиране: осигуряване на краткосрочно или дългосрочно складиране на Вашите мебели в нашите Хардер контейнери

Актуално

Професионално архивиране на папки и документи. Комплкексно облужване: взимане, доставка и унищожаване на документи

Още >>