Планиране и изпълнение на комплексни проекти

Ние сме специализирани в изпълнението премествания, спазвайки стриктно Вашите строго дефинирани параметри и разполагайки с високо квалифициран персонал и правилното оборудване. "Складът работи толкова добре, колкото е успешно планирането му" Нашите планове включват работа през уикенда, за да могат Вашите служители да започнат в понеделник сутринта работа на новото място. Това означава никава загуба на работно време за Вас.

  • релокация на производствено оборудване, машини и цели заводи

  • ние сме специализирани в планирането и изпълението на комплексни премествания
  • Гъвкава реализации при различните проекти.

Актуално

Професионално архивиране на папки и документи. Комплкексно облужване: взимане, доставка и унищожаване на документи

Още >>